VENDLER.

Érzelmeink, mint erővektorok

2024.02.01.

Meghatározó és elgondolkodtató élmény volt számomra pár évvel ezelőtt Cser Zoltán, buddhista tanító videósorozata, ami az „Öt méreg” címet viseli. Ezekben a videókban arról az 5 dologról beszél, ami elhomályosítja a tisztánlátásunkat, ami beszűkíti a gondolkodásunkat. Ez az 5 dolog  

  • a vágy, 
  • a harag, 
  • a gőg, 
  • a féltékenység 
  • és a kétely. 

 A videókban nagyon szépen, 2 elem térbeli viszonyával szemlélteti az érzelmeket. A vágy esetén a vágyunk tárgya felé közeledünk, a harag esetén annak tárgyától távolodunk, a gőgnél valami fölé emeljük magunkat, a félelemnél valami alá pozicionáljuk magunkat, a kétely esetén pedig nem tudunk dönteni.

 Ez az egyszerű, plasztikus, könnyen vizualizálható érzelmi leképezés elgondolkodtatott és elkezdtem figyelni önmagamon és a mentorált cégvezetőkön, hogy mi hogyan orientálja őket. Ahogy próbáltam magam elé képzelni egy megfogalmazott üzleti cél elérését, úgy mintha az egy fizika mozgás lenne, egyre inkább erősödött bennem az az érzés, hogy pont úgy befolyásolnak minket az érzéseink, mint a normál fizikai erőhatások. Erőhatások, melyeknek iránya és ereje van. Mint a vektoroknak.

Az emberi érzelmekre, mint erővektorokra való tekintés egy metaforikus, de hasznos vizuális modell lehet az érzelmek működésének megértésére. A fizikában a vektoroknak nagyságuk és irányuk van, és ezt a gondolkodásmódot átültethetjük az érzelmekre is, hisz az érzelmeknek "nagyságuk" (intenzitásuk) és "irányuk" (a tárgy felé vagy attól el) van.

 

Az elmúlt 2 évben az időm nagy részét az önismereti utazásom töltötte ki, az itt tapasztaltak alapján az fogalmazódott meg bennem, hogy az érzelmeim plasztikus, vektor szerű ábrázolása több szempontból is segítette az önismeretemet:

  1. Az érzelmek árnyalatainak megértése: Azt, hogy egy érzelem milyen erős, és milyen irányba hat, sokszor nehezebb észrevenni, mint magát az érzelem létezését. Ha a nagyságot és az irányt is vizsgáljuk, részletesebb képet kaphatunk arról, hogyan hatnak az érzelmek ránk.
  2. Döntéshozatal: Ha az érzelmeket erővektorokként értelmezzük, láthatjuk, mely érzelmek mozdítanak minket a céljaink felé, és melyek távolítanak el. Ez segíthet a döntések meghozatalában, különösen ha az érzelmek és a racionális gondolkodás ellentmond egymásnak.
  3. Önkontroll és érzelmi intelligencia: Az érzelmek "irányának" és "nagyságának" tudatosítása segíthet abban, hogy jobban kezeljük őket. Például, ha tudjuk, hogy egy bizonyos érzelem erős és távolít minket a céljainktól, akkor tudatosabban tudunk rajta dolgozni, hogy csökkentsük az intenzitását, vagy megváltoztassuk az irányát. Sokszor az elegendő volt a számomra, hogy megértettem, az adott érzelem nem egy konkrét dologra irányul, csak én kötöm őket össze. A felismerés már elegendő volt arra, hogy az érzelem eltávolító hatását átfordítsam úgy, hogy az ne a céltól el, hanem a cél fele lökjön.
  4. Önreflexió és személyes növekedés: Az erővektor modell segíthet az önismeret mélyítésében, mert segít megérteni, hogy milyen érzelmek dominálnak bennünk, milyen irányba hatnak, és hogyan befolyásolják a viselkedésünket és a döntéseinket. Ez a megközelítés hatékony eszköze volt számomra a személyes növekedésnek és fejlődésnek az elmúlt időszakban.

Persze, ezek a személyes tapasztalások nagy segítséget adtak a céges mentorálásaimban is. Pusztán az, hogy ezt a szempontot beépítettem a beszélgetéseimbe, segített a partnereimnek abban, hogy megértsék saját döntéseik mögötti érzelmi hátterüket.

2024. VENDLER BALÁZS

Minden jog fenntartva.