VENDLER.

Csináljunk egy űrügynökséget!

2024.07.01.

Azon gondolkodtam el a világűrpolitikai tanácsadó képzésem befejezése környékén, hogy érdemes lenne egy űriparra szakosodott kommunikációs ügynökséget csinálni, ami alapvetően elemez, stratégiát épít és iparági kommunikációs projekteket valósít meg azért, hogy az űripari vállalkozások arra tudjanak fókuszálni, amihez a legjobban értenek, innováljanak.


Az elmúlt évtizedben az űripar exponenciális növekedése volt tapasztalható, a szektorban sorra jelentek meg az új belépők, egyre több forrás nyílt meg a technológiai innovációk számára. Csak az Európai Unióban 2022-ben több, mint 1 milliárd euró összértékű befektetést osztottak szét 112 startup között. Ez a tendencia jelentős strukturális változásokat jelez az űripar globális gazdaságában. A növekvő igény, a fokozódó társadalmi érdeklődés és az iparág sokszínűsége, valamint az egyre sokasodó szereplők közötti verseny egyre komolyabb kommunikációs zajt kelt a médiában.

Az említett piaci trendek kontextusában a kommunikációs kompetenciák fejlesztése és finomítása az űripari vállalkozások és állami szervezetek számára stratégiai fontosságúvá válik. Ennek oka, hogy a komplex űripari tevékenységek átlátható és az átlagemberek számára érthető közvetítése elengedhetetlen az ágazat széles társadalmi támogatottságának és legitimációjának biztosítása érdekében.

Ezekre a piaci trendekre lehetne építeni az ügynökség létrehozásánál, mellyel természetesen kulcsszerepet lehetne betölteni az űripar szereplői és a széles társadalmi rétegek között, hidat képezve a tudomány, a politika és az átlagemberek irányába is.

Az elképzelt ügynökség küldetése

Történetekből tanulunk, történetekből, melyek megszólítanak minket, melyek elérnek a szívünkhöz, melyek hősei olyanok, amilyenek mi is lenni szeretnénk. A fennmaradt történetekből ismerjük a múltunkat, népünk eredetét, uralkodóink, bátor őseink cselekedeteit. 

Ebben a digitalizálódott, technokrata, zajos világban az ügynökség csapatának, az lehetne a küldetése, hogy olyan történeteket alkosson az ügyfeleiről, melyekkel az emberek azonosulni tudnak, melyekre büszkék lehetnek, melyek megdobogtatják a szívüket és melyeken keresztül érezhetik az összetartozás és a valahova tartozás élményét. 

Az elképzelt ügynökség célja

Ügynökség alapításával a cél, hogy a világűr meghódításának forradalmi időszaka érthető és szerethető legyen minden ember számára. Mindezt úgy lehetne elérni, hogy közben megértsük a globális űripar működésének lényegét, gazdasági szereplőinek céljait, jövőképét, az e mögött húzódó motivációs trendeket és a széles társadalmi rétegek űriparhoz való viszonyulását. 

Az ügynökség kutatásaival, elemzéseivel egy olyan, a kommunikációra fókuszáló tudásbázist építhetne fel, mely unikális és nélkülözhetetlen forrása lehetne a jelen és az eljövendő űripari vállalkozások márkaüzeneteinek felépítésében és azok megfelelő közvetítésében.

Az így felépített tudásbázist különböző formában lehetne elérhetővé tenni a nemzetközi piac számára, amiben meghatározó szerepet kapna az ügynökség űripari kommunikációs kutató és elemző csapata, mellyel klasszikus, de kifejezetten az űrszektorra specializálódott ügynökségi tevékenységet látna el.

Az elképzelt ügynökség működési környezete

A világűr meghódításának folyamatában a nagyon korai kezdetektől összefonódott a tudomány, a politika és a gazdaság, azaz a technológia, a nemzetállami hatalmi törekvések és a profittermelés képessége. Természetesen az évtizedek alatt ezek hangsúlya, az egymáshoz való kapcsolódás és ráhatás képessége folyamatosan változott. Ezek megértése elengedhetetlen ahhoz, hogy mélyebben láthassuk a jelenünkben rejlő lehetőségeket és az azokkal kapcsolatban felmerülő kockázatokat. 

A modern technológia fejlődése, annak megértése és költségeinek csökkenése lehetővé tette a magánvállalatok számára, hogy hatékonyabb és profitábilisabb megoldásokat fejlesszenek ki. Ezen keresztül egyre több szereplő próbált szerencsét az iparágban, így elérve azt, hogy mára meghatározó szereplővé váltak a nemzetközi porondon.

Ez azonnal indukálta az űriparban rejlő kereskedelmi lehetőségek bővülését, a kezdeti műholdas kommunikációtól ma már eljutottunk az űrturizmusig. Az iparág észrevétlenül van jelen már az életünkben, gondoljunk csak a földmegfigyelésre, geolokációra, időjárás előrejelzésekre, vagy a navigációs rendszerekre, melyek képesek voltak igazán vonzóvá tenni az iparágat a magánszektor számára.

A kormányzati szereplők mára felismerték ezt a tendenciát. A kormányok egyre inkább támaszkodnak a magánszektorra az űrtevékenységek terén. Az értékláncokban egyre nagyobb szerepet kapnak a kereskedelmi cégek.

A kormányzati és a piaci szereplők közötti kooperáció minden eddiginél magasabb szintre emelkedett, ahogy ezt 2022 szeptemberében az International Astronautical Congress (IAC) és a World Satellite Business Week (WSBW) eseményeken is kiemelték (ESPI Yearbook 2022). A folyamatot gyorsítja a növekvő geopolitikai verseny, aminek ismét a világűr lett a leghangsúlyosabb tere. Az űriparban a globális verseny - különösen Kína növekvő űripari ambíciója - ösztönzi a nyugati kormányzatokat a magánszektor támogatására. Az elmúlt két évben Kína és Oroszország együttes világűrben lévő eszközeinek növekedése körülbelül 70% volt, 2015 és 2018 között nagyságrendileg 200% (C. Todd Lopez, DOD News, 2022). 

A fejlesztések rendkívül tőkeigényesek, így növekszik a piaci és kormányzati szereplők iparági befektetéseinek mértéke is. A globális űripari befektetés összege 2022-ben elérte a 8,8 milliárd eurót, ami bár 28%-os csökkenés az előző év 12,2 milliárd eurós csúcshoz képest, de Európa kiemelt helyzetben volt, mert a 2022 rekordév volt: az űripari startup befektetések meghaladták az 1 milliárd eurót. Összesen 112 befektetés valósult meg ebben az egy évben (ESPI Yearbook 2022).

Az elképzelt ügynökség manifesztációja

Év elején volt egy kis időm, összeraktam egy 3 éves stratégiai tervet, konkrét lépésekkel, tematikával. Elképzeltem a csapatot, beszélgettem is velük, nagyon jó kis gárda állhatott volna össze, de valahogy elsodort minket az élet más-más területekre. Én is elengedtem az egészet...
Eltelt majdnem 6 hónap. Majd a semmiből jött a hívás a MarkConhoz (a marketing ügynökség, amiben tulajdonos vagyok): van egy nagy űripari projekt, amihez beszállítókat keresnek. Az egyik beszállító jelölt - a cég ügyfele - szeretne segítséget kapni abban, hogyan lehetne jól kommunikálni azt, hogy miért is alkalmas a feladatra.

WOW.

Egyrészt óriási gratula Öhlmüller Eszternek. Eszter a MarkCon ügyvezetője és tulajdonostársam a cégben. Neki köszönhető, hogy ez a megkeresés beesett a cégbe, a megkeresés, amiben megtörténhetett az első űripari tanácsadásom. És ami újra eszembe juttatta a januári vállalkozási ötletemet.

Ez egy jel? Vágjak bele? Hm. Lehet, de még nem érzek annyi energiát ebben, hogy elkezdjem. Az élet majd megmutatja, ha mi is megmutatjuk az életnek.

Ezért született ez a cikk, ezért osztom meg ott, ahol azt érzem, gyökeret ereszthet a gondolat és szárba szökkenhet belőle valami. Egy üzleti projekt. Ha benne vagyok, ha nem. Ha életképes a projekt, utat fog törni magának. Kíváncsian várom :) Addig is:

A végtelenbe és tovább! Aki mer, az nyer. Bátraké a szerencse... :)

2024. VENDLER BALÁZS

Minden jog fenntartva.